Gradering & Klubbkompendium för Zanshin

Kompendiet innehåller förutom graderingskrav och bestämmelser även uppföranderegler i dojon samt historik om Shotokankaraten ,JKS Sweden samt Zanshin karateklubb.

 

Graderingskompendiet finns här:

Del 1: Inledning & historik

Del 2: Graderingsbestämmelser & krav för gradering

Del 3: Graderingskompendie för JKS Sweden

Del 4: Shotokan kator

Del 5: Japanska räkneord och ordlista