Träningstider  

 

Se eventuella avvikelser på första sidan!!

OBS!! Annorlunda tider gäller fr.o.m 3/11, se första sidan 

Måndagar:      
  20:00-21:00   Fri träning (ej instruktörsledd)
       
Tisdagar:      
  19:00-20:00   Svartbältesträning
  19:00-20:00   Barngrupper & Vuxna mellangrupp.
  20:00-21:00   Avancerade vuxna.
       
Torsdagar:      
  18:30-19:30   Barngrupper & Mellangrupp vuxna.
  19:30-21:00   Avancerade vuxna.
       
Lördagar:      
  11:00-12:00   Barngrupper & Vuxna mellangrupp (valfritt*).
  12:00-13:00   Vuxna avancerade  & Vuxna mellangrupp (valfritt*)
  13:00-14:00   Fri träning.(ej instruktörsledd)

* Obs! På lördagar kan vuxna mellangrupp välja att träna 11:00-12:00 eller 12:00-13:00