En helt vanlig tisdag med svartbältesträning i dojon

9 stycken av Zanshins svartbälten på plats samtidigt i dojon.

(Totalt 26 Dan och 276 års karate erfarenhet samlad…)

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -