Vi ingår i organisationen

Trygghetsvandrare datum

  

Grattis!!

Till lyckad gradering

 Tomas, 6 Dan (Rokudan)  Bertil, 5 Dan (Godan)

Och även grattis Tomas, Bertil och Lars

till licens som C-instructors och examiners  

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -