Vi ingår i organisationen

Trygghetsvandrare datum

Om Zanshin Karate

 

Namnet Zanshin betyder "utsträckt anda" och kan i svensk ordalydelse mena både att vara utåtriktad och att ha en känsla av kontinuitet, fortsättning, i kraften från en karateteknik.

Zanshin Karateklubb Hässleholm bildades i mars 1998 av 6 medlemmar från Hässleholms karateklubb. Det huvudsakliga skälet till utbrytningen var att man ville vidareutveckla både sin egen karate men också prova på nya idéer vad gäller att driva en karateklubb. Erfarenheten hos medlemmarna var stor, mellan 12 och 20 aktiva karateår vardera.

 

Zanshin 1998

Nu flera år senare lever klubben mer än någonsin. Antalet medlemmar är runt 100 stycken. Vi håller träning för såväl gammal som ung i de olika träningsgrupperna Knattar, nybörjare och fortsättning, Nybörjare vuxna, Mellangrupp vuxna och Avancerad grupp.

En av klubbens grundstenar är att driva en ideell karateklubb, utan personlig ekonomisk vinning, men allra viktigast, att trivas, ha kul och utvecklas. Både inom karaten och på det personliga planet.

Träningen sker på Västerskolan måndagar, tisdagar, torsdagar och lördagar.

Vi arrangerar också klubbmästerskap i fight och kata för såväl vuxna som för barn. Dessa tillställningar är väldigt populära och drar mycket folk såväl deltagare som publik.

Zanshin Karateklubb deltar i många tävlingar. Allt från DM till EM och har skördat många fina priser den senaste tiden. Det är på tävlingar som man verkligen kan se hur man utvecklats som karateka, karateutövare, men att tävla är inget tvång - Alla tränar på sina egna villkor.

Minst fyra gånger per år sker gradering, där klubbens medlemmar prövas på sina färdigheter av klubbens tränare.

 Organisationsmässigt tillhör vi sedan hösten 2021 JKS South Sweden som är direkt underställd JKS huvudorganisation i Japan.