Vi ingår i organisationen

Trygghetsvandrare datum

  

Nu startar åter Yoga passen igen!

 

 

 Plats: Västerskolan i Hässleholm

Fr.o.m Måndag 15 / 1

Tid: Måndagar 19:00.

Fritt för Zanshins medlemmar

Välkomna

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -